Mēs piedāvājam

Māksliiniece Anda Kolosova

  • Radošās ebru darbnīcas pasākumos gan pieaugušajiem, gan bērniem 
  • Apmācība. Privātstundas un apmācība grupās
  • Ebru paraugdemonstrējumi un video priekšnesumi

Ar mūsu mākslas performanci-Jūsu pasākumi iegūs jaunas krāsas un noskaņas.

ZT_3

EBRU

E-pasts: akolosova@gmail.com

Tālrunis: +371 29737091